Inzicht in smalband-UVB-fototherapie

De voorkeursbehandeling voor psoriasis, vitiligo en eczeem

Smalband UVB-fototherapie – de basis

“Smalband” UVB is de fototherapie geworden omdat het de grootste hoeveelheden van de gunstigste golflengten van UV-licht levert, terwijl de potentieel schadelijke golflengten worden geminimaliseerd. 

Conventioneel “Breedband” UVB-lampen zenden licht uit in een breed bereik over het UVB-spectrum, inclusief de therapeutische golflengten die specifiek zijn voor de behandeling van huidziekten, plus de kortere golflengten die verantwoordelijk zijn voor zonnebrand (erytheem). Zonnebrand heeft een negatief therapeutisch voordeel, verhoogt het risico op huidkanker, veroorzaakt ongemak voor de patiënt en beperkt de hoeveelheid therapeutische UVB die kan worden ingenomen.  

“Smalband” UVB-lampen zenden daarentegen licht uit over een zeer kort golflengtebereik, geconcentreerd in het therapeutische bereik en minimaal in het zonnebrandbereik, waarbij gebruik wordt gemaakt van een “sweet spot” tussen de twee rond 311 nm. UVB-Smalband is daarom theoretisch veiliger en effectiever dan UVB-Breedband, maar vereist langere behandeltijden of apparatuur met meer lampen om de maximale dosis te bereiken, die optreedt bij een licht begin van milde roodheid van de huid na de behandeling, bekend als ‘sub-erytheem’. . De UVB-Narrowband-modellen van Solarc hebben een “UVB-NB” achtervoegsel in het modelnummer, zoals 1780UVB-NB. De UVB-breedbandmodellen van Solarc hebben alleen het achtervoegsel “UVB”, zoals 1740UVB. “Narrowband UVB” is ontwikkeld door Philips Lighting uit Holland en is ook bekend als: Narrowband UVB, UVB Narrowband, UVB-NB, NB-UVB, TL/01, TL-01, TL01, 311 nm, etc. (waarbij “01” is de Philips-fosforcode die is ingebed in de onderdeelnummers van UVB-smalbandlampen).

En voor een uitgebreidere uitleg: 

Inzicht in smalband-UVB-fototherapie

“Smalband” UVB (UVB-NB) is de voorkeursfototherapiebehandeling geworden voor psoriasis, vitiligo, atopische dermatitis (eczeem) en andere fotoresponsieve huidaandoeningen. Om de voordelen van “Smalband” UVB versus conventionele “Breedband” UVB-fototherapie te begrijpen, is inzicht nodig in het licht en de processen die het beïnvloedt.

Het spectrum van optische straling (licht) bestaat uit verschillende golflengten van “licht”, variërend van 100 nanometer (nm) in het ultraviolette (UV) bereik tot 1 millimeter (mm) in het infrarood (IR) bereik. Zichtbaar licht strekt zich uit van ongeveer 380 nm (violet) tot 780 nm (rood) en staat bekend als de ‘kleuren’ die we met onze ogen zien. Ultraviolet is onzichtbaar en varieert van 380 nm tot 100 nm, en is verder onderverdeeld in UVA (315-380 nm), UVB (280-315 nm) en UVC (100-280 nm).

AFBEELDING A toont de relatieve intensiteit van natuurlijk “licht” dat het aardoppervlak bereikt na filtering door de atmosfeer van de aarde. Mensen zijn geëvolueerd door te worden blootgesteld aan al deze golflengten, dus onze huid heeft reacties ontwikkeld om het licht gunstig te gebruiken (vitamine D) en ons te beschermen tegen overmatige blootstelling (erfelijke huidpigmentatie en bruin worden). “UVB Narrowband” wordt benadrukt bij 311 nm en komt van nature voor in zonlicht, maar niet in grote hoeveelheden. De atmosfeer van de aarde filtert bijna al het licht kleiner dan ongeveer 300 nm.
inzicht in smalband UVB-fototherapie
smalband uvb-fototherapie

Verschillende golflengten van “licht” produceren verschillende effecten op materialen. Veel belangrijke processen zijn wetenschappelijk bestudeerd om de relatieve bijdrage van elke golflengte aan het bestudeerde proces te bepalen. Grafieken die bekend staan ​​als ‘actiespectrum’ worden gebruikt om deze relaties te beschrijven. Hoe groter de ‘actiespectrumgevoeligheid’, des te responsiever het proces op die golflengte.

Het werkingsspectrum voor psoriasis is onderzocht1,2 om te bepalen dat de meest therapeutische golflengten 296 tot 313 nm zijn. Zoals getoond in AFBEELDING Bconventionele UVB-breedbandlampen bestrijken dit bereik en worden al meer dan 60 jaar met succes gebruikt.

Het actiespectrum voor “zonnebrand” van de menselijke huid, ook bekend als “erytheem”, is ook onderzocht.11 Erytheem wordt gedomineerd door de lagere golflengten (minder dan 300 nm) van het UVB-bereik. Helaas produceren conventionele UVB-breedbandlampen een grote hoeveelheid “licht” in dit erythemogene bereik. Deze golflengten veroorzaken verbranding en hebben minder therapeutische waarde. Bovendien beperkt het begin van de verbranding de UVB-dosis3 en erytheem is een risicofactor voor huidkanker. Erytheem veroorzaakt ook ongemak voor de patiënt, wat sommige patiënten ervan kan weerhouden behandelingen te ondergaan. Het grijs gearceerde gebied in AFBEELDING C geeft een grafische weergave van de substantiële erythemogene inhoud van UVB-Broadband.

uvbroadband erytheem begrip van smalband uvb-fototherapie

"Dus waarom zouden we geen lichtbron ontwikkelen die het grootste deel van zijn output produceert in het actiespectrum van psoriasis en het licht in het erytheemactiespectrum minimaliseert?"

uvbsmalband erytheem begrip van smalband uvb-fototherapie

Eind jaren tachtig ontwikkelde Philips Lighting uit Nederland precies zo'n lamp, bekend als de “TL-1980” of “UVB Narrowband” lamp. Het kleinere grijs gearceerde gebied in AFBEELDING D laat zien dat UVB-Smalbandlampen aanzienlijk minder erythemogene output (zonnebrandpotentieel) hebben dan conventionele UVB-Breedbandlampen. Dit betekent dat er meer therapeutische UVB kan worden afgegeven voordat erytheem optreedt, en aangezien erytheem een ​​risicofactor is voor huidkanker, zouden deze nieuwe lampen theoretisch minder carcinogeen moeten zijn voor dezelfde therapeutische resultaten.4,5,6,7. Bovendien, en cruciaal voor het succes van UVB-Smalband-fototherapie thuis, wordt het veel beter mogelijk dat de ziekte onder controle wordt gehouden zonder ooit de erythemogene drempel te bereiken.9,10, wat altijd een probleem was bij UVB-breedbandbehandelingen. Het is interessant om op te merken dat de piek van de UVB-Smalband-curve ongeveer tien keer hoger is dan de UVB-Breedband-curve, vandaar de bron van de naam “Narrowband”.

Recentere onderzoeken hebben deze bevindingen bevestigd en hebben ook vastgesteld dat UVB-Narrowband minder brandincidenten en langere remissieperioden kent dan UVB-Broadband. In vergelijking met PUVA (Psoraleen + UVA-1 licht) heeft UVB-Narrowband aanzienlijk minder bijwerkingen en heeft het in veel gevallen vervangen8.

Een nadeel van UVB-Narrowband is dat, omdat de maximale dosering wordt beperkt door het optreden van licht erytheem, en UVB-Narrowband minder erythemogeen is dan UVB-Broadband, langere behandeltijden nodig zijn. Dit kan worden gecompenseerd door het aantal lampen in het apparaat te vergroten4,5,6,7. Op basis van Solarc's thuisfototherapie na verkoopfollow-ups voor UVB-Broadband biedt de 4UVB met 1740 lampen bijvoorbeeld redelijke behandeltijden; terwijl voor UVB-Smalband de 8UVB-NB met 1780 lampen een gebruikelijke keuze is. De theoretische verhouding van het erythemogene potentieel van UVB-breedband tot UVB-smalband ligt in het bereik van 4:1 tot 5:1.

Andere ziekten zoals vitiligo, eczeem, mycosis fungoides (CTCL) en vele andere zijn ook met succes behandeld met UVB-Narrowband, meestal om dezelfde redenen als hierboven beschreven voor psoriasis.

Een ander interessant voordeel van UVB-Narrowband is dat dit waarschijnlijk het beste type fluorescentielamp is voor het maken van vitamine D (AFBEELDING E) in de menselijke huid, voor gebruik in plaats van natuurlijk zonlicht (dat schadelijke UVA bevat), of voor degenen die niet voldoende orale vitamine D (tabletten) kunnen absorberen vanwege problemen in de darmen. Het onderwerp vitamine D heeft de laatste tijd enorme media-aandacht gekregen, en met goede reden. Vitamine D is essentieel voor de menselijke gezondheid, maar toch hebben veel mensen een tekort, vooral degenen die op hogere breedtegraden wonen, ver weg van de evenaar van de aarde. Er is steeds meer bewijs dat vitamine D beschermt tegen de ontwikkeling van veel chronische ziekten, waaronder kanker (borst-, colorectaal-, prostaat-)kanker, hart- en vaatziekten, multiple sclerose, osteomalacie, osteoporose, diabetes mellitus type 1, reumatoïde artritis, hoge bloeddruk en depressie. Voor veel meer informatie kunt u terecht op deze webpagina's: Veelgestelde vragen over vitamine D-fototherapie & Lampen voor vitamine D.

uvbnarrowband vitamind begrip van smalband uvb-fototherapie

De heersende mening in de dermatologische gemeenschap is dat UVB-Narrowband uiteindelijk UVB-Broadband zal vervangen als behandelingsoptie, vooral voor fototherapie thuis. Dit wordt duidelijk ondersteund door de trend van Solarc Systems in de verkoop van fototherapieapparatuur voor thuisgebruik, waarbij de verkoop van UVB-NB-apparaten nu de UVB-BB-verkoop met ongeveer 100:1 overtreft. De UVB-Narrowband-modellen van Solarc hebben een “UVB-NB” achtervoegsel in het modelnummer, zoals 1780UVB-NB. De UVB-breedbandmodellen van Solarc hebben alleen het achtervoegsel “UVB”, zoals 1740UVB.

Solarc Systems wil graag de goede mensen bij Philips Lighting bedanken voor het ontwikkelen van de UVB-Narrowband productlijn, en het helpen van zovelen van ons wereldwijd om onze huidproblemen veilig en effectief te beheersen. Opmerking: De in dit document gebruikte cijfers zijn vereenvoudigde weergaven. De UVB-Breedband-curve is afgeleid van de Solarc/SolRx 1740UVB en de UVB-Smalband-curve is afgeleid van de Solarc/SolRx 1760UVB-NB.

Wij moedigen u aan om dit belangrijke onderwerp verder te onderzoeken.

Referenties:

1 PARRISH JA, JAENICKE KF (1981) Actiespectrum voor fototherapie van psoriasis. J Invest Dermatol. 76 359
2 FISCHER T, ALSINS J, BERNE B (1984) Ultraviolet-actiespectrum en evaluatie van ultraviolette lampen voor de genezing van psoriasis. Int. J. Dermatol. 23 633
3 BOER I, SCHOTHORST AA, SUURMOND D (1980) UVB-fototherapie van psoriasis. Dermatologie 161 250
4 VAN WEELDEN H, BAART DE LA FAILLE H, YOUNG E, VAN DER LEUN JC, (1988) Een nieuwe ontwikkeling in UVB-fototherapie van psoriasis. British Journal of Dermatologie 119
5 KARVONEN J, KOKKONEN E, RUOTSALAINEN E (1989) 311 nm UVB-lampen bij de behandeling van psoriasis met het Ingram-regime. Acta Derm Venereol (Stockh) 69
6 JOHNSON B, GREEN C, LAKSHMIPATHI T, FERGUSON J (1988) Ultraviolette stralingsfototherapie voor psoriasis. Het gebruik van een nieuwe smalbandige UVB-fluorescentielamp. Proc. 2e euro. Fotobiol. Congr., Padua, Italië
7 GREEN C, FERGUSON J, LAKSHMIPATHI T, JOHNSON B 311 UV-fototherapie – Een effectieve behandeling voor psoriasis. Afdeling Dermatologie, Universiteit van Dundee
8 TANEW A, RADAKOVIC-FIJAN S, SC
HEMPER M, HONIGSMANN H (1999) Smalband UV-B-fototherapie versus fotochemotherapie bij de behandeling van psoriasis van het plaque-type. Boogdermatol 1999;135:519-524
9 WALTERS I, (1999) Suberythematogene smalbandige UVB is aanzienlijk effectiever dan conventionele UVB bij de behandeling van psoriasis vulgaris. J Am Acad Dermatol 1999;40:893-900
10 HAYKAL KA, DESGROSEILLIERS JP (2006) Zijn smalband-ultraviolet B-thuisunits een haalbare optie voor continue of onderhoudstherapie van fotoresponsieve huidziekten? Journal of Cutane Medicine & Surgery, deel 10, nummer 5: 234-240
11 Erytheemreferentieactiespectrum en standaard erytheemdosis ISO-17166:1999(E) | CIE S 007/E-1998
12 Actiespectrum voor de productie van previtamine D3 in de menselijke huid CIE 174:2006